1 minute read

elspeet_1932

Het 25-jarig doktersjubileum van Oom Guus Gerhard, in het midden met baard en aan zijn linkerhand Tante Jet Gerhard-Aarsse, dan de oudste zoon Theo, dan Anneke de Vries, dan de diacones, dan Oma Hahn-Aarsse; de laatste heer op die rij is Oom Thé, een broer van Oom Guus. Achter de kleine Anneke; Zsofi Toth, daar achter Annie Cornelius, (later Annie de Vries) en links van haar Annie de Vries-Ot (die twee hebben in die tijd von man gewisseld). Achter Theo, Tante Corrie Aarsse-Lignac, de oma van Robert Aarsse. Achter Tante Jet, Line Gerhard, de zuster van Oom Guus. De Gerhards kwamen uit Harderwijk (Donkerstraat, waar ook de familie Mooy woonde). Tussen Oom Guus en Tante Jet de jongste zoon Guus, die in Johannesburg woonde, en aan zijn rechterhand Anna Coops-Gerhard, de oudste zuster van Oom Guus. Naast haar Tante Do Bosscha, met flaphoed. Op het tafeltje vóór de burgemeester en zijn dochter het cadeau, een filmtoestel, dat vanwege het ‘zondige’ toverlantaarn genoemd wordt. Dit vanwege de dominee naast de burgemeester en het Boerencomité, dat dit huldeblijk versierd had. Wél schoten ze in de lach toen ze zichzelf later zagen lopen op de film, die de leverancier van het toestel gemaakt had.