2 minute read

lcg_hahn_article LCG Hahn article

Op 6 juni is het 50 jaar geleden dat Br.·. L. C. G. Hahn werd ingewijd in de A.·. L .·. ‘Deli’, O.·. Medan. In die dagen was het werken en leven op een oliepalmonderneming nog echte pioniers-arbeid. Vanwege de grote afstanden was regelmatig logebezoek niet mogelijk. De loge ‘Deli’ was echter in het bezit van een uitgebreide bibliotheek en als Br.·. Hahn, na bezoek aan zijn werkplaats huiswaarts keerde dan werd een ware vracht boeken ter bestudering meegenomen. In die periode werden ook vriendschappen voor het leven gesloten. Als gevolg van de kampjaren, toen ook het gezin Hahn uiteengerukt werd, zijn vele goede vrienden gebleven. Br.·. Hahn had bij alle ellende van de gevangenschap, het voorrecht om de Ged.·. Mr.·. van ‘Deli’, Br.·. mr dr Clifford Pownall, als kampgenoot te hebben. Deze Br.·. gaf aan enkele belangstellende Bbr.·. zijn enorme kennis van de filosofie door. Uit die periode stamt de grote liefde van Br.·. Hahn voor de voor-socratici en zijn studie over de stoicijnen.

Na de oorlog en de bijzonder moeilijke periode daarna, het gezin van Br.·. Hahn was gelukkig gespaard gebleven en herenigd, werd getracht in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen. Br.·. Hahn aanvaardde de functie van hoofd sociale verzorging van de kampen voor gedetineerden. Na enkele jaren — de oudste drie kinderen studeerden in Nederland — ging hij toch weer terug naar zijn oude liefde, nu Indonesia. Hij werd de grote baas op de voornaamste palmolie-onderneming met de grootste fabriek van palmolie ter wereld. Een bedrijf van 8.000 ha met 7000 man personeel en ruim 30 stafleden. Door de beschikbaarheid van goed vervoer was in die jaren regelmatig bezoek aan de loge mogelijk. Na het beëindigen van zijn veelbewogen carrière vestigde het gezin van Br.·. Hahn zich in Amsterdam.

Mede door de oud-Deliaan Br.·. Klooster — de dichter ‘Willem Brandt’ — werd Br.·. Hahn lid van de A.·. L.·. ‘Willem Fredrik’, O.·. Amsterdam. Al spoedig werd hij geroepen tot de functie van Voorzittend Meester. Na een periode van vier jaar, werd hij gevraagd om nog eens drie jaar als zodanig op te treden. Gedurende deze jaren, vooral ook toen er spanningen optraden, deed Br.·. Hahn zich kennen als een voortreffelijk leider. Voorzichtig, wijs en een elk in zijn waarde latende stuurde hij het schip, dat soms hevig tekeer ging, in de goede richting. Nu in het jaar van zijn jubileum, is het hem als Meester van Eer gegeven om de groei en eendracht weer te mogen meemaken. Over de aktiviteiten van Br.·. Hahn als denker en publicist zou veel te zeggen zijn. Van hem als mede-oprichter en voorzitter van het Nederlands Filosofisch Genootschap zijn zeer veel publicaties verschenen. Ook in ‘Landmerk’ verschenen diverse studies van zijn hand. Zijn vertaling in het Nederlands van Hegel’s ‘Pheanomenologie des Geistes’ wordt in vakkringen geroemd. In maçonnieke kring is hij een ‘reizend bouwvakker’ zoals hij zichzelve wel gekscherend pleegt te noemen. Steeds aan de arbeid, opgewekt en vol humor is hij immer bereid de Bbr .·. die oprecht willen zoeken naar Waarheid een weg te wijzen.

jet_en_lu jet_60th_birthday
Louis Hahn en Lu en Jet Hahn - Mooij Jet 60th birthday. Lou, Henri Aarsse, Jet, Joke